Návody

Jak vytvořit residenci?

Příkazy


/res create název

/res select vert


/res remove nazev


/res pset jmenohrace trusted t

/res list


/res listall

/res rename novejmeno

/res tp nazev


/res tpset/res set monsters true/false /res set move true/false 

Vytvoří residenci


Rozšíří vybranou zónu od bedrocku po nebe (musíte dát přet vytvořením residence)


Odstraní residenciPovolí vše v residenci

Ukáže vše tvé residence

Ukáže vše residence na serveru

Přejmenuje residenci

Teleportuje tě na residenci

Nastaví kam se budou hráči teleportovat do residence


Povolí/zakáže spawnování mobů v residenci

Povolí/zakáže chodění hráčum v tvé residenci